Wiedza i Edukacja
nauka i wiedza

Retoryka

Październik 26th, 2011

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo ważne jest posługiwanie się mową w sposób mądry. To jak się komunikujemy, świadczy zazwyczaj o naszej elokwencji, inteligencji, wiedzy. Już w starożytnym Rzymie kładło się na to ogromny nacisk. Rzymianie cenili piękne metafory, modulację głosu, cytowanie genialnych aforyzmów. Retoryka była cenioną sztuką, ponieważ dzięki niej można było udowodnić własną błyskotliwość. My uczymy się posługiwać językiem polskim w sposób poprawny na lekcjach. Jednakowoż nie przywiązuje się dużej wagi do tego w jaki sposób uczniowie powinni szkolić mowę. Częściej oceniane jest ich słowo pisane. Rodzajem udoskonalania jest przede wszystkim czytanie książek. Literatura pozwala łatwiej wysławiać się. Dziś w naukę pięknej mowy musimy inwestować sami. Szkoła wymaga czytania, pisania, wypowiadania się w sposób przystępny i komunikatywny. Jednak, aby wyróżniać się sposobem wypowiedzi, szlifować ojczysty język, należy czerpać wiedzę na temat słowa z przeróżnych ponadpodstawowych źródeł.

, , ,

IQ

Październik 26th, 2011

Do dziś naukowcy spierają się czym jest tak naprawdę iloraz inteligencji. Początkowo uważano, że jest to tylko i wyłącznie sposób kojarzenia faktów i logiczne myślenie. Poziom inteligencji miał pozwalać na przyswajanie odpowiedniej wiedzy. Dziś jednak wyróżniono wiele rodzajów inteligencji. Nie posiadamy zatem tylko tej matematyczno-analitycznej. Istnieje inteligencja językowa, muzyczna, społeczna, emocjonalna, przestrzenna, interpersonalna, przyrodnicza, fizyczno-kinestetyczna. Każdy z nas posiada mieszankę tych inteligencji i każda z nich jest mniej lub bardziej rozwinięta u danej osoby. Nasza sprawność umysłowa zależy nie tylko od czynników genetycznych, ale również od naszego samodoskonalenia. Ciekawym zjawiskiem są osoby, które posiadają np. dysfunkcje genetyczne, a przy tym ogromny poziom inteligencji analityczno-matematycznej. Okazuje się, że np. osoby autystyczne nawet bez regularnego doskonalenia posiadają niesamowite zdolności i są w pewnych kwestiach geniuszami, choć na takich nie wyglądają.

, , ,

Kompendia

Październik 26th, 2011

Wszelkiego rodzaju książki są niezbędne do tego, aby móc poznawać świat. Nauka bez książek nie istniałaby. Owszem, w dzisiejszych czasach można korzystać ze źródeł elektronicznych, ale jesteśmy uzależnieni wtedy od dostawy prądu bądź czasowego ograniczenia baterii, która przecież się rozładowuje. Z przeróżnych rodzajów kompendiów można korzystać w dowolnej chwili. Literatura naukowa pozwala na zaczerpnięcie wiedzy w każdym momencie. Nie zawsze możemy skorzystać ze sprzętu, który jest uzależniony od technologii. Zresztą to, co napisane w książce raczej nie przepadnie tak łatwo, jak mogą przepaść informacje zapisane na twardym dysku komputera. Istnieje większa szansa zatem na to, że kompendium w formie książki nas nie zawiedzie. To prawda, że Internet jest wielką skarbnicą wiedzy i faktycznie bardzo nam pomaga, ale nigdy nie powinniśmy odstawić w niepamięć wartościowej literatury. Skądś ta wiedza do Internetu zazwyczaj jest przelewana. Do dzisiaj wykładowcy oraz nauczyciele egzekwują odpowiednich bibliografii.

, , ,

Oświecenie

Październik 26th, 2011

Nastąpił wreszcie taki czas, kiedy zaczęto naprawdę doceniać naukę. Religia przestała być priorytetem, ludzie nie chcieli już dłużej żyć w ciemnocie. Wpływowi politycy i uczeni zaczęli otwierać szkoły średnie i wyższe, które były dostępne nie tylko dla dobrze urodzonej młodzieży. Owszem, szlachta przewyższała liczbę osób biedniejszych na uczelniach, jednak nie było już takich uprzedzeń, które głosiły, że chłopom nie należy się wiedza. Coraz większej ilości osób zaczęło zależeć na wykształceniu. Bóg wciąż istniał w sercach ludzi, jednak nie przysłaniał on szansy na poznanie tajemnicy świata. Uczono się wszystkiego tego, czego osiągnięto i dowiedziano się. Dzięki wynalazkowi druku łatwiej było rozpowszechniać tę wiedzę. Stała się dostępna dla większej ilości szkół i instytucji. Poznawano zatem nowe odkrycia, uczono się na temat sztuki, polityki, historii. W szkołach uczono matematyki, greki, łaciny, filozofii. Instytucje były coraz bardziej nastawione na zdobycie jak największej ilości studentów.

, , ,

Humaniści

Październik 26th, 2011

W okresie nowożytnym ludzie rozwijali się coraz bardziej. Byli już bardziej otwarci na wiedzę, doceniali ją. Wszelkie dokonania pozwoliły na zaistnienie ludzi renesansu. To wtedy działał największy geniusz wszechczasów Leonardo da Vinci, którego dzieła i dokonania zapierają dech w piersiach, a projekty dopiero dziś mogą zostać wprowadzone w życie, gdyż tak bardzo wyprzedzał on swoją epokę. Był najbardziej genialnym humanistą. Obok niego humanistami byli Mikołaj Kopernik, Erazm z Rotterdamu, Krzysztof Kolumb, Marcin Luter, Michał Anioł. Rozwinęło się dzięki nim mnóstwo nauk. Kalwinizm i luteranizm posiadał coraz więcej zwolenników, ludzie odbiegali więc nawet od chrześcijaństwa. Obok religii można było już władać nauką choć wciąż spotykało się to z niezrozumieniem wśród niektórych. W szkołach uczono się już nie tylko religii, ale poznawano świat, politykę, naukę. To w renesansie powstał druk i pierwsze prawdziwe medium. Renesans pełen był wielu przewrotów w dziedzinie nauki, które nie każdy potrafił zrozumieć.

, , ,

Średniowiecze

Październik 26th, 2011

W czasach średnich edukacja wciąż trwała. W Polsce na dworach powstawały szkoły rycerskie. Istniały także szkoły dla duchownych oraz rzemieślników. Było to wszystko oczywiście bardzo prowizoryczne i osiągalne tylko dla osób lepiej urodzonych bądź mieszczan. Najczęściej powstawały szkoły parafialne i katedralne. Mogły korzystać z nich dzieci chłopów, jednakowoż niezbyt cieszyły się dużą frekwencją, gdyż chłopom duża wiedza nie była do niczego potrzebna. W tych szkołach prowadzonych przez duchownych uczono się pisać i czytać. Ludziom, którzy powinni uprawiać ziemie, znajomość ksiąg nie przydawała się do niczego. Zwłaszcza kiedy nastąpiła reforma i księża zaczęli akceptować lektury tylko i wyłącznie napisane przez duchownych. Pisma stworzone przez osoby świeckie zostały zniszczone. Wychodziło zatem na to, że można było uczyć się jedynie o religii i Bogu. Stąd wszelkie uprzedzenie do ludzi, którzy głosili według większości herezje niezgodne z prawem Boga oraz strach przed rzekomymi czarownicami.

, , ,

  • Dodane w kategorii Nauka

Starożytność

Październik 26th, 2011

Nauka w czasach starożytnych była bardzo szczątkowa w porównaniu do naszej, jednak istniała. W zależności od kultury: w Atenach kobiety raczej nie uczyły się niczego poza tym, jak dbać o dom, szyć, śpiewać, gotować, opiekować się dziećmi. Natomiast w Sparcie szkolone były również pod względem wojny. Edukacja helleńska polegała początkowo na elementarnym nauczaniu pisania, czytania. Większość nauki polegała na czytaniu i powtarzaniu tego po to, aby nauczyć się treści na pamięć. Dopiero po długim czasie nauczyciele chcący więcej zarobić przyjmowali więcej uczniów naraz. Nauczycielami były nie tylko osoby faktycznie z odpowiednimi umiejętnościami, ale nawet niewolnicy. Często nauczyciel – nawet ten powołany nie bardzo rozumiał czego uczy, gdyż nie tego wymagała znajomość pism. W Rzymie rozwijały się szkoły gramatykalne i retoryczne. Zwłaszcza kładziono nacisk na piękną mowę. Piękny język był bardzo ceniony przez każdego Rzymianina. Potem rozwinęły się licea oraz akademie znanych do dziś filozofów.

, , ,

Uniwersytety jako centra naukowe

Październik 20th, 2011

Nie od dziś wiadomo jak ważna dla każdego kraju oraz jego rozwoju jest nauka. Powszechnym jest przekonanie o tym, że jednym z czynników decydujących o pozycji danego państwa jest stan nauki. Dlatego też to właśnie państwa przeznaczają znaczące części budżetów na badania naukowe. W naszym kraju głównymi ośrodkami badawczymi są uniwersytety. To właśnie tam spotkamy najlepszych profesorów, którzy są w stanie skutecznie kierować badaniami. Poza tym ich zadaniem jest nauczanie studentów czyli przekazywanie swojej wiedzy. Najlepsi z nich zostają często na uniwersytetach zaczynając przewód doktorski. Uczelnie posiadają jeszcze jedną ważną cechę pozwalającą skutecznie prowadzić badania naukowe, a mianowicie zaplecze w postaci odpowiedniego sprzętu oraz miejsca. Takie umiejscowienie badań naukowych pozwala w sposób skuteczny wykorzystać posiadane zasoby zarówno ludzkie jaki i efektywnie zarządzać przeznaczanymi na badania naukowe środkami budżetowymi. Z całą pewnością uniwersytety pozostaną na długo głównymi ośrodkami badawczymi w naszym kraju.

, , ,

Wiedza i Edukacja is powered by Wordpress