Wiedza i Edukacja
nauka i wiedza

Propozycje szkoły poza nauką

Październik 26th, 2015

Szkoły poza nauką powinny też oferować dzieciom wiele innych możliwości na podstawie których wychowankowie będą mieć szansę się rozwijać. Jedynie w ten sposób można bowiem na nich pozytywnie wpływać. Istotne także jest to, że wszystko, co stricte wiąże się z edukacją jest w dniu dzisiejszym postrzegane jako coraz bardziej kreatywne. I dlatego tak wiele oferuje się w ramach zajęć dodatkowych, jakie mają na celu podnosić uzdolnienia dzieci. To pokazuje, że w tej chwili na pewne aspekty kładzie się większy nacisk niż w przeszłości. I faktycznie, kiedy patrzy się na to w ten sposób – to polska oświata plasuje się bardzo dobrze. Dzieci już od początku edukowania się mają szanse na rozwój wyższe niż kiedykolwiek wcześniej. Tym samym, nie ma zagrożenia, iż na dalszych szczeblach edukacji wykazywałyby jakiekolwiek nieprzystosowanie i dysfunkcje. Zamiast tego lepiej się rozwijają i są bardziej kreatywne. W związku z tym, rola zajęć pozalekcyjnych jest ogromna. I należy je regularnie wprowadzać.

Nauczanie zintegrowane

Październik 26th, 2015

Kształcenie zintegrowane obejmuje naukę w klasach od 1 do 3. Jest to nauczanie prowadzone zazwyczaj przez jednego nauczyciela. On ma z kolei za zadanie w pełni przygotować dzieci do dalszej nauki. Również on wpływa na ich socjalizację na tak wczesnym szczeblu nauki. Dzieci stają się odważniejsze, ich rozwój jest niezakłócony i mają szansę dowiedzieć się, jak to jest poprawnie funkcjonować w gronie rówieśników. Co jest dodatkowo ważne, nie są pod presją, ponieważ wprowadza się zamiast ocen specjalne punkty. Oceny są też opisowe, co pomaga zauważyć, w jakim stopniu dziecko poszło do przodu. Nie bez znaczenia jest także to, że rodzice mają wgląd do tego, na jakim poziomie przebiega edukacja ich pociechy. Bez wątpienia, nauczanie zintegrowane jest jednym z lepszych rozwiązań i skuteczną reformą. Ministerstwo Edukacji Narodowej postąpiło słusznie wprowadzając właśnie taki typ kształcenia. Już teraz można zauważyć, jak słusznym było to posunięciem. I warto doskonalić taką formę kształcenia.

Bieżące informacje oświatowe

Październik 26th, 2015

Bieżące informacje oświatowe należy poznać, kiedy tylko chce się być nauczycielem o jakim śmiało można powiedzieć, że „trzyma rękę na pulsie”. Taki nauczyciel powinien głównie sugerować się tym, by szczególnie wykształcić się w kwestii zdobywania wiadomości z tak zwanej „pierwszej ręki”. Im wyższą zaś pełni funkcję w konkretnej jednostce oświaty to jest to tym bardziej od niego wymagane. Nie może on sobie pozwolić na przeoczenie czegoś, co wprost może wpływać na jego karierę zawodową bądź na wychowanie uczniów. Kolejną ważną kwestią jest to, że każdy nauczyciel powinien informacje te czerpać z wielu źródeł. Na przykład, musi wiedzieć, jak ważne jest zaglądanie do czasopism branżowych, aczkolwiek na podobnej zasadzie nie może zapominać o tym, jak sporo potrzebnych treści może wyszukać w Internecie. Jeżeli będzie korzystać z paru źródeł to zyskuje tym większą gwarancję, iż będzie doskonale zorientowany. A to powinno dla niego stanowić cel nadrzędny. I to niezależnie od tego, czego uczy.

Wymóg dokształcania się nauczycieli

Październik 26th, 2015

Wymóg dokształcania się nauczycieli pojawił się wraz z tym, jak rozwinęła się oświata w Polsce. Teraz bowiem faktycznie akcentuje się to, iż nauczyciele powinni maksymalnie wywiązywać się ze swoich obowiązków. Nie może być mowy o żadnych niedopatrzeniach. A awans zawodowy to rzecz konieczna. Parę lat temu wskazywano na takie awanse jedynie ze względu na nauczycieli, którzy mieli już większy staż zawodowy, aczkolwiek w tym momencie mówi się o tym, iż jest to istotne niezależnie od posiadanego przez nauczyciela stażu. Również młodzi pedagodzy muszą się starać o posiadane przez siebie kwalifikacje. Każdy, kto chce się czuć dobrze musi takim rzeczom przypatrywać się bardziej niż kiedyś. Nauczyciele muszą kończyć kursy na przykład z obsługi komputera, czy różne psychologiczne szkolenia. One bowiem wskazują później na posiadane przez nich kompetencje zawodowe. Odpowiedzialny nauczyciel o takich rzeczach nie może zapomnieć, jeśli chce osiągnąć sukces. Musi to być wręcz jego główny priorytet.

Inspekcje w szkołach

Październik 26th, 2015

W szkołach muszą raz na jakiś czas odbywać się inspekcje, by można było ocenić, czy wywiązują się one ze swoich zadań tak jak jest to ustalone. Jedynie dzięki temu można się spodziewać, że placówki edukacyjne będą doskonale wypełniać swoją rolę oraz że wszystko przebiega w nich jak powinno. Nie może na przykład być mowy o tym, by na jakimś etapie w jakiejś szkole była mowa o zaniedbaniach. Każda kontrola musi przebiegać w racjonalny sposób. Co więcej, jeśli myśli się o rozwoju edukacji to inspekcje takie powinny być często przeprowadzane. Ważne także jest to, że każda szkoła powinna się tak rozwijać, aby nie było w czasie inspekcji większych zarzutów co do kwalifikacji pedagogów, czy do formy prowadzenia zajęć. Dlatego już na poziomie hospitacji o takie kwestie należy zatroszczyć się na sposób szczególny. Im bardziej pilnuje się swoich pracowników to tym bardziej starają się oni, by jak najlepiej wywiązywać się z posiadanej roli zawodowej. To już dawno można było też zresztą zauważyć.

Zmiany potrzebne w polskiej edukacji

Październik 26th, 2015

Polska edukacja już w tym momencie jest na dosyć dobrym poziomie, a nie da się zaprzeczyć, że będzie jeszcze lepiej. Szczególnie, jeśli wprowadzi się wszystkie te zmiany o jakich jest mowa od jakiegoś czasu. Są to zmiany potrzebne w oświacie. Patrzy się na nie kompleksowo, co oznacza, że w takim samym stopniu akcentuje się potrzeby szkół specjalnych, podstawówek, gimnazjów, jak i szkół średnich. Sporo mówi się o szkołach wyższych, gdyż ich prosperowanie znacznie wpływa na poziom polskiej edukacji. Zbierając to wszystko razem faktycznie można dostrzec, jak mnóstwo się pod tym względem dzieje. Kiedy patrzy się na kolejne reformy edukacji to najważniejsze jest, że wyciągnięto wnioski z dotychczasowych pomyłek. Tym samym, osoby odpowiedzialne za stan polskiej edukacji nie boją się podejmować poważ nich rozmów na tym szczeblu. Chcą, żeby edukacja w Polsce była uważana za wzorcową i by inni się na niej uczyli oraz jak najwięcej na tym korzystali. I nie da się zaprzeczyć, że nie jest to dziwne.

Oświata polska za granicą

Październik 26th, 2015

Polskie matury w Wielkiej Brytanii są najlepszym dowodem na to, że oświata polska za granicą ma się bardzo dobrze. I faktycznie nie ma się co martwić o jej kondycję. Należy głównie zwracać uwagę na to, że jeśli ktoś uczy się poza granicami kraju to automatycznie może pochwalić się lepszymi wynikami niż miało to miejsce w przeszłości. Dzieci nie tylko są doskonale przygotowane pod kątem lingwistycznym, ale i pod wieloma innymi pokazuje się, iż dba się o ich jak najlepsze wykształcenia. Uczą się nie tylko przedmiotów standardowych, wymaganych w obu krajach. Zdobywają wiedzę o Polsce oraz są na bieżąco z informacjami. Dlatego tak istotne jest to, by zwracać uwagę na wszystkie szanse, a eliminować nieporozumienia. Kontrola polskiej oświaty za granicą musi być jeszcze lepsza. Aczkolwiek, już w tym momencie nie ma na co narzekać. Wszystko zostało uregulowane. W tym momencie rzeczywiście sporo w tym zakresie zmieniło się na korzyść i pewnie będzie tak w dalszym ciągu. To nie podlega wątpliwości.

Finansowanie edukacji

Październik 26th, 2015

Finansowanie edukacji jest tematem, jaki jeszcze pewien czas temu można było zaliczyć do tematów tabu. Nie mówiono o zarobkach nauczycieli oraz o tym, w jaki sposób należy wspierać poszczególne jednostki. Natomiast w tym momencie jest to jeden z ważniejszych aspektów. Trzeba podkreślić, że związane było to z samymi zmianami w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz z tym, że MEN stał się bardziej samodzielny. Niż już nawet nie kwestionuje tego, jak istotne jest finansowanie edukacji, zarówno w znaczeniu szerokim, ale i w tym węższym. Warto wspomnieć o tym, iż nie tylko znajduje się na to państwowe fundusze, ale coraz częściej wielu inwestorów prywatnych decyduje się, by wspierać polską edukację. Jeszcze nigdy nie było to tak widoczne jak w tym momencie. Dzięki temu oświata w Naszym kraju może się rozwijać i to z pewnością jest najlepsza wiadomość. Każdy, kto przyjrzy się temu tematowi bliżej będzie widzieć, że szanse na lepsze w finansowaniu edukacji sprawia, że szkolnictwo przeżywa progres.

Nagrody dla nauczycieli

Październik 26th, 2015

Nauczyciele, którzy wybitnie odznaczają się w swojej pracy zostają zazwyczaj stosownie wynagradzani. Ma to miejsce chociażby w Dniu Nauczyciela. Także nauczyciele z dłuższym stażem zawodowym otrzymują różne wyróżnienia. Kiedy zaś jakiś pedagog faktycznie dba w sposób szczególny o swoich uczniów oraz wpływa na losy placówki oświatowej, którą reprezentuje to może liczyć na to, że będzie traktowany jeszcze lepiej. Będzie nie tylko mieć szansę uzyskać awans zawodowy, ale i zostaną przed nim otwarte takie możliwości, jakich nie miał dotychczas. Oczywiście, jego zaangażowanie zawodowe odbije się również bardzo korzystnie na zarobkach. Trzeba mieć świadomość, że tym sposobem osiągnie się same pozytywne rezultaty. Każdy nauczyciel musi mieć wizję na wypełnianie swojej misji edukacyjnej. Bez tego nie byłby w stanie osiągać dobrych rezultatów. Jednak taka też osoba powinna posiadać motywację do robienia czegoś więcej. Głównie młodzi pedagodzy muszą na to kłaść akcent i pokazać własne kompetencje.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Październik 26th, 2015

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest niezastąpiona wówczas, kiedy dziecko nie rozwija się we właściwy sposób głównie pod względem społecznym. Wtedy stwierdza się u niego dysfunkcję. Bardzo często dotyczy to zwłaszcza młodzieży w gimnazjach. Opuszczają się oni w nauce. Dodatkowo, nie zostają promowani do następnych klas. Często wiąże się to u nich z zachowaniami destrukcyjnymi nie tylko wobec siebie, ale i wobec innych uczniów. Mało tego, istnieje spora obawa o to, iż uczniowie tacy nie będą dostosowani do nauki w ogóle. I to tym bardziej wskazuje, jak istotne jest, żeby zajęli się nimi psychologowie lub pedagodzy, którzy się faktycznie na tym znają. W każdej placówce oświatowej musi być zatrudniona osoba, która jest kompetentna, a w przypadku większych jednostek może pracować nawet kilku pedagogów. Warto już wcześniej wdrożyć pewne zajęcia profilaktyczne. Wszystko po to, by można było osiągnąć jak najlepsze rezultaty. Uczniowie potrzebują na pewnych etapach profesjonalnego wsparcia.

« Previous Entries Next Entries »

Menu Główne

Kategorie

Archiwum

Polecane

Wiedza i Edukacja is powered by Wordpress